POLİTİK İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN, EMEK SEFERBERLİĞİNE KATILALIM!

İşçiler, Emekçiler,
Emperyalizmin dünya halkları ve ezilen uluslar için yeni işgal, sömürü,
kan, sefalet ve acı vaat edip daha da saldırganlaştığı bir süreçte,
halklarımızı karanlığa sürüklemeye çalışanlara karşı mücadelemizde,
yapılması gerekenin Bağımsızlık, Halk Demokrasisi, Sosyalizm ve
Komünizm bilinciyle sebat ettiğimiz Halk Savaşı kararlılığımızı bir kere
daha vurgulamak isteriz.
İçinden geçtiğimiz tarihi süreç, Halk Savaşında yoğunlaşarak daha fazla
ısrarlı mücadele yürütmeyi gerektiriyor. Kendi küllerimizden yekinen bir
sancıyla, başarısızlıkların ölü toprağını sarsmak ve ezilenlere buyrulan ve
boynumuza takılmak istenen kulluk halkasını çatlatarak kırıp parçalamak
imkânsız değildir.
ABD ve AB emperyalistlerinin tam desteğiyle Türkiye- Kuzey Kürdistan’da
uygulanan ve adına Terörle Mücadele Yasası denilen politikalar özü ve
amacı itibariyle bütün toplumu ve toplumsal dinamikleri hedef
almaktadır. Devrimci dinamiklere yönelik son süreçlerdeki pervasız
saldırılar, AB’ye uyum paketleriyle sözde demokrasi havarisi kesilen
faşist iktidar sahiplerinin gerçek yüzlerini de gösterdi. Bununla da sınırlı
kalmayan Faşist Türk Devleti başta ABD olmak üzere onun yedeğindeki
Birleşmiş Milletlerin sadık uşaklığını ve jandarmalığını Ortadoğu’da da
sürdürmek için yasalar çıkarıp harekete geçiyor.
Emperyalist terör, saldırganlık ve hak gasplarına karşı dünya halkları ve
ezilen uluslar örgütlü güçleri ve duruşları oranında haklı mücadelelerini
sürdürüyorlar. Bugün gerçek kurtuluşu ve demokrasiyi getirecek koşullar
en azından objektif olarak mevcuttur. Bu koşullara subjektif açıdan yanıt
olabilmek ve buna göre konumlanarak savaşmak zorundayız. Örgütlü bir
halk olarak kurumsallaşan; doğru bir önderlik öncülüğünde Nepal halkı,
halk demokrasisine doğru yürüyor. Öyleyse bizlerde Nepal halkının
Altınçağ yürüyüşüne Türkiye- Kuzey Kürdistan da demokrasi bayrağını
yükselterek destek vermeliyiz. Sınıf mücadelesinin muazzam
deneyimlerine sahibiz. Yeter ki bu tecrübeleri sürekliliği sağlanmış doğru
bir önderlikle halk kitlelerine ulaştırıp örgütlü bir halk haline getirelim.
Emperyalizmin ve emireri Türk devletinin halkları ve devrimci dinamikleri
dağıtarak parçalamak ve örgütsüzleştirmek için saldırılarını

yoğunlaştırdığı böylesi süreçte direnişte ısrar ederek düşmana karşı
ortak devrimci mücadele içinde yer alarak yeni mevziler kazanmak
ancak halkımızın kendi savaşına katılımıyla mümkündür. Çünkü
demokratik halk devrimine önderlik edecek Maoist çizgi etrafında el ele
vererek yürütülen mücadele ve ortak emekle nitelikli bir kolektivizm ve
zafer kazanılacaktır. Varlık gerekçemiz insanı ve halkı temel alarak her
türlü zulüm ve sömürüden kurtulmak için başta ülkemiz halkları olmak
üzere aydın, yazar, sanatçı, şair ve bilim emekçileriyle bu meşakkatli
yolda mücadelenin çeşitli alanlarında omuz omuza yürüyeceğiz. Zira, her
bir emek kahramanının bu kan emici zulümkar sömürü sistemini yıkmak
için yerine getireceği birçok görev vardır. O halde emperyalizme ve ona
göbekten bağlı Türk devletine yedeklenmeden, politik iktidar
mücadelesinde küçük-büyük, az-çok demeden yerimizi almalıyız. İktidar
hedefli Halk Savaşına katkıyı her yönüyle örgütleyerek; emeğimizi,
gerçek kurtuluşu ve geleceğimizi, Türkiye- Kuzey Kürdistan topraklarında
yaşanacak Bağımsız, Özgür bir Halk ve Ülke yaratmaya sunmak için
seferber olalım.
Emperyalizmin ve onların uşak gerici rejimlerinin, halklarımıza ve biz
yurtsever, devrimci ve komünistlere yönelik teslimiyet ve imha amaçlı
politikalarına karşı politik iktidarı elde etmek için her alanda haklı
mücadelemizi geliştirelim.
Kendisine insanım, aydın ve yurtseverim, demokrat ve devrimciyim
diyen her bir emek kahramanının kanıyla, canıyla ve kalemiyle
savaşımıza katacakları her türlü katkılarıyla devrimci mücadeleyi
geliştirip zafere ulaşacağız.
İçinden geçtiğimiz süreç, mücadelenin her alanında daha fazla
yoldaşlaşmayı ve Halk Savaşında daha fazla ısrarlı bir duruşu
gerektiriyor.
Politik İktidar mücadelesinde Partimiz Maoist Komünist Partisi ile daha
fazla birleşerek Bağımsızlık, Halk Demokrasisi, Sosyalizm ve Komünizm
yolunda Halk Savaşını layıkıyla yerine getirebilmek için emek
seferberliğine katılalım!

Maoist Komünist Partisi
Yurtdışı Yürütme Komites

Ekim 2006

Önceki İçerikMLKP’Lİ SİPER YOLDAŞLARIMIZA YÖNELİK SALDIRI DEVRİM’E SALDIRIDIR! SALDIRIYI KINIYOR, SİPER YOLDAŞLARIMIZLA OMUZ OMUZA OLDUĞUMUZU BİLDİRİYORUZ!
Sonraki İçerikEMPERYALİST İŞGALE, IRKÇI ve GERİCİ SALDIRGANLIĞA KARŞI HALK SAVAŞINDA İLERLEYEREK POLİTİK İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN MERKEZİ EMEK SEFERBERLİĞİNE KATILALIM!