EMPERYALİST İŞGALE, IRKÇI ve GERİCİ SALDIRGANLIĞA KARŞI HALK SAVAŞINDA İLERLEYEREK POLİTİK İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN MERKEZİ EMEK SEFERBERLİĞİNE KATILALIM!

İşçiler, Emekçiler, Yoldaşlar!

Kapitalist emperyalist sistemin vahşet saçan bir ahtapot gibi dünya halklarına yönelik azgın saldırılarının, dinmeksizin devam ettiği bir süreçten geçmekteyiz. Gerek dünyada, gerekse ülkemizde emperyalistler ve işbirlikçileri, faşist ve milliyetçi saldırgan politikalarını daha da yoğunlaştırmış bulunmaktadır. Emperyalist efendiler ve işbirlikçileri, halkların ve ezilen ulusların özgürlük ve kurtuluş mücadelelerini daha fazla bastırmak ve entegre ederek teslim almak için değişik konseptlerle vahşi saldırılarını sürdürmektedirler.

Demokrasi, özgürlük, uygarlık ve bilumum çığırtkanlıklar ile radikal devrimci savaşıma karşı reformizm rüzgarları estirilerek, açlık ve yoksulluğa paralel bir şekilde baskı ve şiddet politikaları da kanlı operasyonlarla dinmez bir yoğunlukta devam ettirilmektedir. Faşist Türk hakim sınıfları ve klikleri, “tek millet, tek vatan, tek bayrak” sloganında ifadesini bulan varlık koşulunda birleşmiş durumdalar.

Türk egemen sömürücü sınıflarının gelenekselleşmiş faşist ve ırkçı politikaları, daima ve en başta halkları, ilerici aydın, demokrat, yurtsever, devrimci ve komünistleri hedef almıştır.

            İçinden geçtiğimiz süreç itibariyle düzen içileşmenin yelkenlerini doldurmak için reformist kesimlerin sıraya dizilerek gerici ve zalim düzenin kuyrukçuluğu yarışına girdiklerini görmekteyiz. Bu açıdan hem reformizme hemde tasfiyeciliğe karşı mücadele, biz devrimci ve komünistlerin temel ve ertelenemez görevleri arasındadır.

            Halk Savaşı ve gerilla mücadelesini temel almaksızın gerçekleştirilen ve yürütülen bütün mücadeleler bağımsızlık ve halk demokrasisine ve de oradan gerçek kurtuluşa götüremeyecektir.

Bugün örgütsüz ve dağınıklık, en başta biz devrimci ve komünistlerin hata ve başarısızlıklarından kaynaklıdır ve bunun bilincindeyiz. 35 yıllık tarihi tecrübe ve pratiklerimiz neticesinde, bugün itibariyle geldiğimiz ve içinde bulunduğumuz gerçeklikten kesinlikle memnun değiliz.

           Ezilen, sömürülen, baskı ve gadre uğrayan milyonların her türlü haksızlığa karşı direnişlerini demokrasi, bağımsızlık, sosyalizm ve insanlığın sömürüsüz toplumu komünizm mücadelesine kanalize ettiğimiz oranında gerçek kurtuluşa adım, adım varacağız. Dağda, şehirde, köyde, sokakta, tarlada, fabrikada, sendikada, okulda, kasabada, varoşlarda, ülkede, yurtdışında bütünlüklü olarak Halk Savaşına hizmet temelinde sınıf mücadelesini derinleştirip yaygınlaştıracağız.

Türkiye- Kuzey Kürdistan halkının Partimiz Maoist Komünist Partisi saflarında birleşmek için en büyük ortaklaşılıp örgütlenecek nedeni sömürüsüz ve sınıfsız bir toplum idealimizdir. Sizler gerçek kahramanlar ve tarihi yaratanlarsınız. Kendi geleceğiniz için tarihin bu onurlu ilerleyişini destekçi değil, bizzat katılımcısı ve örgütleyicisi olarak sürdürebiliriz. Halk için savaşan, kanını akıtan ve alın terini döken devrimci ve komünistler sizin evlatlarınızdır. Onlara katıl, kanına kan ve alın terine terini bulaştır.

Bu haklı savaşta devrimci önderlerden Deniz Gezmişlerin, Mahir Çayanların, Mazlum Doğanların ve onların yoldaşlarının onurlu ve kahramanlıklarının mirasçılarıyız. Meral Yakar, Ali Haydar Yıldız, komünist önder İbrahim Kaypakkaya, Süleyman Cihan, Kazım Çelik, Cüneyt Kahraman, Cafer Cangöz, Baba Erdoğan, Aydın Hanbayat ve adını sayamadığımız tüm şehit yoldaşlarımızın mirasçılarıyız. Büyük direniş ve kavga geleneğiyle yaratılan ideolojik, politik, örgütsel, askeri ve kültürel değerlerle bizleri var eden bu temellerin öğrencileri ve ardılları olarak ortak davamıza sahip çıkarak halklarımıza ve ustalarımıza layık bir şekilde davamızı sürdüreceğiz.

Bu devrana yıkılsın diyerek yaşadığımız ve yaşanacak olan açlık ve sömürü dünyasından kurtulamayız. Bütün sömürüye ve haksızlığa karşı ezilenler olarak hep birlikte direnmeli ve savaşmalıyız. Siz halkımızın örgütlü gücü ile alt edilemeyecek zalim ve sömürücü yoktur.

Emperyalist tasfiyeciliğin, marjinalleşmenin ve düzeniçiliğin yoğunlaştırılarak bayraklaştırıldığı böylesi bir süreçte, bütün olumsuzluklar ve yetersizlikler karşısında Parti II. Kongremizi gerçekleştirerek mütevazi bir adım atmış bulunuyoruz. Unutmamak gerekir ki tarih boyunca sömürü ve zulüm imparatorlukları karşısındaki zaferler, hep küçük ama doğru adımlarla kazanılmıştır. Bu mütevaziliğimizden hiçbir şey kaybetmeden, hatalarımızdan köklü ve alabildiğince arınarak sınıfsız ve sömürüsüz toplum idealimizde bilinçli ve kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz. 1972’den bugüne ilkelerimize bağlı kalarak devrimci komünist duruşta ısrar ettik, edeceğiz.

Yoldaşlar;

17 Haziran 2005’ te 17 lerin kaybıyla partimiz ağır bir örgütsel darbe almıştı. Tamamlanamayan II. Parti Kongremizi gecikmeyle de olsa gerçekleştirmeyi başardık. Şimdi Parti II. Kongre irademizin ortaya çıkarıp kararlaştırdığı ideolojik, politik, örgütsel ve taktik çizgiyi doğru kavrayıp uygulama zamanıdır. I. Kongremizin ilerletilmesi ile ulaşılan II. Kongre çizgimize uygun olarak her örgütlü yoldaş daha büyük görev ve sorumluluklar ile karşı karşıyadır.  

Partimize ve her alandaki örgütlü yoldaşlara gerek Türkiye- Kuzey Kürdistan gerekse uluslararası alanda önemli ve büyük görevler düşmektedir. Sağlam bir ideolojik, örgütsel ve siyasal duruşa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Her alandaki özgünlükleri de dikkate alarak partimizin önümüze koyduğu perspektif doğrultusunda görevlerimize sıkı sıkıya sarılalım. Partimizle daha fazla bütünleşip halkımızla birleşerek Halk Savaşına hizmet edelim. Mücadelenin çeşitli alanlarında sınıf bilinçli proletarya ve halklarımız için şehit düşen ve can bedeli mücadele eden yoldaşlarımıza daha fazla layık olalım. Dünyanın en uzun ve en yoksul savaşlarından biri olan Halk Savaşını yürütüyoruz. Geçmişten geleceğe sınıf mücadelesini insanlığın sömürüsüz bir dünyasına kavuşturmak için bugün Halk Savaşında ısrar, her zamankinden daha fazla önemli ve anlamlı bir görevdir.

Küçük veya büyük, az ya da çok demeden emeğimize emek katalım. Partimiz canlı ve kolektif bir organizmadır. O halde bu canlı kolektifin bir parçası olarak politik iktidar mücadelesinde Halk Savaşını her alanda yaşamsallaştırarak canlandıralım.

Parti II. Kongre çizgimizin siyasal yönelimini, Merkezi Emek Seferberliği faaliyetimizde de kitlelere kavratarak devrimci komünist mevziler yaratalım.

YAŞASIN 17’LERİN DEVRETTİĞİ GÖREVİ TAMAMLAYAN II. KONGRE İRADEMİZ!

HALKLA BİRLEŞ, PARTİYLE BÜTÜNLEŞ, HALK SAVAŞINA HİZMET ET!

HER ALANDA SORUNLARI KÜLTÜR DEVRİMİ ÇİZGİSİNE SARILARAK YENMEYE, KOMÜNİZMİ KAZANMAK İÇİN DEVRİMİ İLERLETMEYE CÜRET ET!

YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!

YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM!

YAŞASIN PARTİMİZ MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ VE ÖNDERLİĞİNDEKİ HALK KURTULUŞ ORDUMUZ VE MAOİST GENÇLİK BİRLİĞİMİZ!

YAŞASIN HALK SAVAŞI!

Maoist Komünist Partisi

Merkez Komitesi Siyasi Bürosu

  49 no’lu Bildiri                                                             Aralık2007

Önceki İçerikPOLİTİK İKTİDAR MÜCADELESİ İÇİN, EMEK SEFERBERLİĞİNE KATILALIM!
Sonraki İçerikKÜRT ULUSU VE PKK YALNIZ DEĞİLDİR! Emperyalizmin Uşağı Faşist Türk Devleti ve Ordusuna Karşı Tüm Alanlarda Direnelim!..