Parti güçlerinin birliğini selamlıyoruz!

Selam olsun kör karanlıkları parçalamaya ant içenlere!

Selam olsun her türden gericiliğe meydan okuyanlara!

Selam olsun işçi sınıfı ve bütün ezilen emekçilere moral ve motivasyon kazandıranlara!

Selam olsun işçi sınıfının birliğini komünistler arası birlik perspektifiyle geliştirenlere!

Partimiz statik fikirlerin yolunda değildir, partimiz maddi yaşamda sınanmış fikirlerin pratiğe uyarlanması yolunda doğru sosyal pratiğin yaratıcısı olmaya, Kaypakkacılığın ve ülkemiz Maoizminin samimi ve mütevazi müfrezesi olarak adaydır. Bu bağlamda senelerce birlik çağrısı yapan ve birlik görüşmesi yürüten küçük burjuva “Kaypakkayacı”ların cevapsız kalması, proleter eksende yürümeye gayretli Kaypakkayacıların ise yolunda biriken her türlü engeli aşmaya yönelik çabası, Türkiye ve Kuzey Kürdistan’ın samimi devrimcileri tarafından ilgiyle izlendiğini biliyoruz ve en yüksek noktadan dile getiriyoruz.

Kaypakkayacı partili güçler olan Öncü Partizan ve Devrimci Demokrasi, ortak iş yapma ve ortak iş yapma kültürünü birliğe doğru genişletme perspektifi ile kısa zamanda takdir edilmesi gereken bir birlik sürecine imza attılar. Takdir ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bunu umut verici ve gelecek için son derece yol gösterici bir gelişme olarak okuyoruz.

Devrimci ve komünist bir program etrafında, legaliteyi istismar ilkesince hareket edilerek, kafa sayısına bakılmadan her doğru zeminde karşılık bulmuş doğru fikrin bir enerji olduğu unutulmamalı. Ortaya çıkan enerjinin ise büyük atılımları yaratacağı bilinmeli ve ilgiyle takip edilmeli ve katkı sunulmalı. Kitleleri kazanacak olan bu doğrultuda hayata geçirilecek çalışmadır. Program etrafında örgütlenmiş ve program etrafında pratik politikaya ve ideolojik söyleme dayalı örgütlenme yapanın gelecek için kalıcı kazanımlar yaratacağı aşikardır. Program etrafında açık ve kapalı her türlü çalışma, bugün için keşmekeş içinde olan program örgütü olmayı unutan Türkiye ve Kuzey Kürdistan devrimcilerine, sosyalistlerine doğru olanın ne olduğunu hatırlatacaktır.

Öncü Partizan ve Devrimci Demokrasi öncüsünün izinde program etrafında örgütlenmiş ve birlik gerçekleştirmiştir. Öncü Partizan ve Devrimci Demokrasi birlik meselesini hafifsememiş, geleceğe havale etmemiştir. Partimiz bu birlik sürecine ülkemiz Maoizmi ve Kaypakkayacılığı ekseninde perspektif sunmuştur. Proleter devrimci temelde ve komünist doğrultuda gerçekleşecek her türlü birliğe partimiz perspektif sunacak ve katkı koyacaktır.

Partimiz proletaryanın partisidir, partimiz asla küçük burjuva bir parti olmadı ve olmayacak. Partimizi diğer parti ve örgütsel çevrelerden ayıran özelliği, elli yılı aşkın siyasal yaşamında proleter devrimciliğe dayalı komünist programıdır. Bu dün avantaj olduğu gibi bugünde avantajdır. Geleceğin, komünistlerin önderliğinde işçi sınıfı ve emekçilerin iktidar mücadelesinin ilerletilerek geliştirilmesi yoluyla kazanılması için, proleter devrimci olan her kişi, grup ve parti çevresi ile MLM ideoloji ve proleter politika ekseninde partimiz birleşmeye açıktır. Son olarak bir kez daha partimizin öncülüğünde birliğini gerçekleştiren Öncü Partizan ve Devrimci Demokrasi partili güçlerimizin birliğini selamlıyoruz ve en yüksek birliği sağlamak için tüm gelenek kitlesini politik, ideolojik, pratik çalışmaya dört elle sarılmaya davet ediyoruz!

Maoist Komünist Partisi MK/SB
27.06.2023

Önceki İçerikŞan Olsun Parti Güçlerinin Birliğine!
Sonraki İçerikKOMÜNİST CÜRETİN VE STRATEJİK DEVRİM YÜRÜYÜŞÜNÜN ÖNDERLEŞEN ADI BABA ERDOĞAN YAŞIYOR, SAVAŞIYOR!