KOMÜNİST ÖNDER CÜNEYT KAHRAMAN YOLDAŞ, 12. ÖLÜMSÜZLÜK YILDÖNÜMÜNDE YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR!

54 Nolu Açıklama

Partimizin Şehit Düşen 4. Genel Sekreteri Yoldaş Cüneyt KAHRAMAN(Savaş)’ı 12. Ölümsüzlük Yıldönümünde Saygıyla Anıyoruz!

Partimiz, komünist önder İbrahim Kaypakkaya ve bir grup yoldaş tarafından kurulduğu andan itibaren nasıl bir düşmana karşı savaştığının bilincindeydi.

Osmanlı imparatorluğunun yayılmacı, fetihçi ve kıyımcı deneyim ve birikimi üzerine kurulmuş olan, kuruluşuyla birlikte emperyalizme göbekten bağımlı sözde cumhuriyet, yoldaş Kaypakkaya’nın da bilimsel bir şekilde analiz ettiği gibi; koyu bir faşist-Kemalist diktatörlükten başka bir şey değildi.  Dolayısıyla yarı-feodal, yarı-sömürge iktisadi ve sosyal yapıya sahip faşist-Kemalist Türk devleti karşısında yeni demokratik devrim, sosyalizm ve komünizm perspektifli politik iktidar mücadelesinin, Maoist parti önderliğinde Halk Savaşının bu gün aldığı biçim olan kızıl siyasi iktidarlar için köylü gerilla savaşını esas almaksızın başarılamayacağı nesnel bir olgudur.

Bu nesnellikten hareket eden partimiz, kuruluşundan itibaren kesintisiz bir şekilde faşist Türk devletine karşı mücadele vermektedir. 36. mücadele yılında olan partimiz sürdürdüğü Halk Savaşı içerisinde, 5 genel sekreter, onlarca önder kadro ve beş yüzü aşkın şehit vermiştir.

Partimizin kurucu önderi yoldaş KAYPAKKAYA’nın şehit düşmesinden sonra parti olarak stratejik önderlik boşluğu, kendi hatalarımız sonucu bir türlü doldurulamadı. Ancak tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz birçok komünist önder de yetiştirdi. Ancak stratejik önderlik sorununu esasta çözemeyen partimiz, yoldaş KAYPAKKAYA sonrası partimizin genel sekreterlerinden Süleyman CİHAN, Kazım ÇELİK, Cüneyt KAHRAMAN ve Cafer CANGÖZ şehit düştü. Önderlerimizin şehit düşmesi aynı zamanda ciddi örgütsel darbelerin kendisini de ifade ediyordu. Partimiz, bu stratejik konuda daha ileri bir seviyeyi Parti 1. Kongremizle yakalamış olsa da 2005 yılında parti genel sekreterimiz yoldaş Cafer Cangöz, genel sekreter yardımcımız Aydın Hambayat’ın da aralarında bulunduğu 17 önder kadro ve savaşçımız şehit düşmüştür. Parti II. Kongremiz, stratejik önderlik sorununu ciddiyetle ele alarak bu konuda somut plan ve politikalarla hatalarımızdan dersler de çıkartarak stratejik önderlik kurumunun sürekliliğini sağlama azmindedir. Zira partimiz mükemmelliyetçi olmadığı gibi sınıflar mücadelesinin yasası gereği bedeller ödenerek siyasi iktidarın zapt edilebileceği gerçeğini, sınıflar mücadelesinin ve 36 yıllık kendi pratiğinden süzerek bilince çıkartmış durumdadır.

Bedel ödenmeden geleceğin kazanılamayacağının bilincinde olan partimizin kadro ve önderlerinden birisi de hiç kuşku yok ki bu bilinci kendisinde billurlaştırmış yoldaş Cüneyt Kahraman’dı.

Halk Savaşının kızıl denizinde yitirdiğimiz Partimizin 4. Genel Sekreteri Cüneyt Kahraman yoldaşı selamlıyoruz!

Öncü bir parti olmaktan önder bir parti olma yönündeki yürüyüşümüz; “sağ göğsündeki kurşun yarası”  üzerine devrimin zaferi için ant içen komünist önder kadrolardan Cüneyt KAHRAMAN yoldaşın “Dün Bizimdi, Gün Bizimdir, Zafer de Bizim Olacaktır” tarih bilincinin şiarı altında daha da yüksek bir bilinç seviyesiyle ilerliyor.

Bilindiği gibi önder yoldaşımız, Halk Savaşının engin denizinde kısa ama çok büyük kahramanlıklarla dolu komünist önder olmanın adı oldu. Öyle ki partimiz tarihinin çok önemli bir dönemecine de damgasını vurdu. Adı; 1996 yılında parti içerisinde açığa çıkartılan Karşı-Devrimci Hücreye karşı başlatılan Kardelen Harekatı’yla özdeşleşti. Dostta, düşman da çok yakından bilir ki bu dönemeç aynı zamanda partimizin örgütsel açıdan varlık-yokluğuyla direkt ilintiliydi.  Bu kaotik durum başta Cüneyt KAHRAMAN yoldaş olmak üzere diğer komünist kadrolar tarafından bertaraf edilerek parti ve devrim lehine çevrildi.

Partimizin bugünlere gelmesinin önemli kilometre taşlarından biri olan komünist önder Cüneyt KAHRAMAN yoldaş, 15 Mart 1997 günü Dersim gerilla bölgesinde düşmanın termal kameralı tank pususunda yaşamını yitirdi. Aynı pusuda partimiz ve ordumuzun yedi değerli üyesi ve savaşçısı şehit düşerken bir o kadarı da yaralandı.

Önder yoldaşımız, ölümsüzlüğünün 12. yılında komünizm davasına olan bağlılığıyla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Onların kavgaları ve kanlarıyla yoğurdukları tarihi kendimize politik kimlik yaptık ve bu tarih bilinci ışığında Maoizmle Yüklenip Halk Savaşıyla İlerleyeceğiz.

Komünist Önder Cüneyt Kahraman Yoldaş Ölümsüzdür!

Devrimimizin Yapı Taşı Şehitlerimiz Ölümsüzdür!

Parti Şehitlerimiz Ölümsüzdür!

Yaşasın Halk Savaşı!          

  MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ

 MERKEZ KOMİTESİ SİYASİ BÜROSU

                                                                                           Mart 2008

Önceki İçerikKÜRT ULUSU VE PKK YALNIZ DEĞİLDİR! Emperyalizmin Uşağı Faşist Türk Devleti ve Ordusuna Karşı Tüm Alanlarda Direnelim!..
Sonraki İçerikUNUTULMAZ BİR TARİH OLARAK 12 MART!