Şan Olsun Parti Güçlerinin Birliğine!

Birlik mücadele zafer şiarının altını doldurmak, somutta anlamlandırmak ve pratikleştirmek, daha yüksek mertebeye taşımak ve devrimin meşakkatli yolunda ilerlemek Maoistlerin birliği için hayati önemdedir. Bu partili güçleri birleştirmek, geniş kitleleri Maoist Komünist Partisi’nin etrafında örgütlemek ve her tondan faşist gerici odaklara karşı güçlü ve örgütlü halde savaşıp savaştırmak anlamına gelir. İdeolojik-teorik alanda ise revizyonist, reformist, oportünist çizgi ve anlayışlarla güçlü ve kararlı bir şekilde mücadele yürüten MLM ideolojinin ışığı altında karanlıkları parçalamak, altınçağ toplumunu inşa etmek için parti güçlerinin birliği tayin edici rol oynayacaktır. Maoistlerin birliği ilkesel ve stratejik bir meseledir. Parti birliğini sağlayan, partinin ilerlemesini, gelişimini garanti altına alan parti içi demokrasi ve komünist ilkelerdir.

Parti hukukunu, tüzüğünü, işleyişini, ilkelerini ve kültürünü ayaklar altına alarak sözde “3.kongre” yoluyla 2014’te darbeci tasfiyeci yöntem ile Maoist Komünist Partisi’ni bütünlüklü değişikliğe uğratmaya çalışan Troçkist kırması yeni Hocacı mülteci kliğin tüm süslü sözlerine karşı, gerçekten bölücü ve yıkıcı olduğunu darbeci tasfiyeciliğe aldığımız ilkesel tutumda açıklamıştık. Çünkü revizyonizme içkin teorilerini hakim kılmak amacıyla Kaypakkayacı parti birliği için olmazsa olmaz olan parti içi demokrasiyi rafa kaldıran mülteci revizyonist klik reel alanda proletaryanın savaş güzergahında ilerlemeyi değil burjuvazinin limanına demir atmayı amaçladı. Proletaryanın devrim ve sosyalizm amacına bağlı olarak işçi ve emekçi kitlelerin sarsılmaz birliğini değil sürekli yıkımı, parçalanmayı, dağıtmayı “hile ve entrikayı” temsil ediyorlar. “Bölünme birleş, hile ve entrika ile uğraşma dürüst ol, revizyonizmi değil Marksizmi Leninizmi Maoizmi uygula” diyoruz. Darbeye karşı parti birliğini, revizyonizme karşı Kaypakkayacı Maoist çizgiyi, bölünme ve yıkıma karşı parti güçlerini birleştirme ve devrime yürümeyi savunduğumuz için, kendilerini mülk sahibi bizleri yani Maoist Komünistleri ise misafir ve kiracı görüp kapıyı gösterme, başka bir örgütlü gücü bize adres gösterme hadsizliğinde sınırları aşan, siyasi çapsızlıklarını sergilemişlerdi. Fakat revizyonist darbeci parlamentarist klik amacına ulaşamadı. Asla ulaşamayacak. Maoist Komünist Partisi’ni tasfiye edemedi, MLM doğru çizgiyi temsil eden haklı ve devrimci zeminde yer alan Maoist Komünist Partisi iradesini ve çizgisini savunma kararlılığını yok edemedi. Aksine ideolojik netliğini ve siyasi kararlılığını koruyup ilerleten parti güçleri güçlendi. İşte bu netlik ve kararlılıkla Maoist Komünist Partisi, devrimci yönelimini 3. kongresi ile taçlandırdı. Fakat burjuva kibrine kapılan, devrimci proleter çizgiye kapıyı kapatıp, reformizme, yasalcılığa kapı aralayan darbeci mülteci klik (Maoist Komünist Parti) ne irade ne de eylem birliğini sağlayabildi ve krizlerden kurtulamadı. Proleter demokrasiyi ayaklar altına alan, en yüksek ve gerçek demokrasi olan proletarya diktatörlüğünü reddeden bu burjuva elitler grubunun irade ve eylem birliğini sağlaması, krizlerden kurtulması zaten mümkün olmadığı gibi bu proletaryanın çıkarları itibarıyla kötü değil iyidir. Maoizm maskesi takmış revizyonist anlayışla kopuş gerçekleştiren Kaypakkayacı parti gücü Öncü Partizan ve gelinen aşamada Maoist Komünist Partisi’ne içinden geçilen en zorlu koşullarda devrimci basın ilkeleri gereği alan açan Kaypakkayacı parti gücü Devrimci Demokrasi’nin birliğini selamlıyoruz. Umut verici olarak görüyoruz. Mücadelenin tüm alanlarındaki bütün Maoistlerin birliği elzemdir ve günün ihtiyacıdır. Devrimci temelde birleşen bu iki kolektifi selamlıyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Gercekleşen bu birlik komünist devrimcilere proleter sınıf savaşımında yol gösterici niteliktedir. Yıkıcı, dağıtıcı, tasfiyeci değil Maoist güçleri birleştirerek partiyi sağlamlaştıran proleter çizgi etrafında kenetlenip daha yüksek bir birliği sağlamak için tüm Maoistlerin emek harcaması acil görevdir. Grupçuluk, klikçilik tasfiyeciliğe hizmet eder. Lenin yş “Partimiz tasfiyeciliği tasfiye etmedikçe, ilerleme sağlayamaz” diyordu. Bugün aktüel olan bu tasfiyeci anlayışın ve Maoist kolektifin, kitlelerin bünyesindeki tasfiyeciliğin kökünü kurutmak görevdir. Gerçek Maoistlerle birleşmek Proleterya Partisini dünden daha güçlü kılan, yeni birleşmelerin de müjdecisi olan bu doğru çizgide ısrar eden, emek harcayan bütün Maoist güçleri en içten Komünist duygularımızla selamlıyor ve kutluyoruz. Birlik mücadele ve Zafer için diyoruz ki “Dün bizimdi, gün bizimdir, yarında bizim olacak” yeni zaferlerle birlikte. Zafere kadar devrim için daima devrimci demokrasi anlayışımızla mücadele!

Maoist Komünist Partisi Dava Tutsakları
26.06.2023

Önceki İçerik17’LER ZAFER GÜVENCEMİZ, HALKLARIMIZA VERİLMİŞ DEVRİM SÖZÜMÜZDÜR!
Sonraki İçerikParti güçlerinin birliğini selamlıyoruz!