Halk Savaşının Söndürülemeyen Ateşini Daha Fazla Harlandırmak İçin; Merkezi Teçhizat Kampanyasına Katılalım!

63 Nolu Açıklama

             İşçiler, Emekçiler, Yoldaşlar;

Emperyalistler ve onların işbirlikçi yerli uşak rejimlerin, ekonomik politik çıkarları gereği dünyanın değişik coğrafyalarında halklara ve ezilen uluslara yönelik saldırıları dinmeksizin devam ediyor. Zira emperyalizm, bir dünya sistemi olmasıyla birlikte adeta bir ahtapot gibi ulaşabildiği her yana kendi ekonomik, politik ve kültürel hegemonyasını zulüm ile bütün ezilenler üzerinde daha fazla baskılanmanın canhıraçlığı içerisinde bugünlere kadar gelmiştir.

Ancak tarih bu şekilde ilerlememektedir. Halkların ve ezilen ulusların, zalim sömürücü iktidarlara ve tiranlarına karşı birçok yoksunluklara rağmen haklılığı, emeği ve birliğinden aldığı yaratıcı güçle, tarihsel ilerleyişimiz sürmektedir.

Tüm emekçileri insanlığın kurtuluşu ve sınıfsız-sömürüsüz bir toplum yaratmak uğruna yürüttüğümüz mücadelede bütünlüklü ve olumlu yönde sonuç alıcı gerçek bir savaş olan Halk Savaşına katılmaya çağırıyoruz. Bilinmelidir ki ordusu olmayan bir halkın, hiçbirşeyi yok demektir.

TKP(ML) den Maoist Komünist Partisine 37 yıllık parti tarihimizde, birçok başarı ve başarısızlıklar gösterdik. Yüzlerce halk sınıf ve tabakalarından, Kürt-Türk ulusları ve azınlık milliyetlere mensup savaşçı, üye ve önder yoldaşımızı, Halk Savaşı mücadelesinde yitirdik.  Akıtılan her damla kan, verilen her bir emek, yerine getirilen her bir görev ve yaratılan her bir değer, yürüttüğümüz halk savaşında tarihsel bir öneme sahiptir.

Bu bilinçle, tarihten gelip tarih yaratarak biz devrimci komünistleri bugünlere taşıyan halk kitlelerine ve onların yiğit oğulları ve kızlarına bin selam olsun.

Halk Kurtuluş Ordusuna bizzat katılarak, kurtuluş isteğimizi büyütelim ve adım adım Halk Savaşını bütünlüklü ve merkezi koordinasyon temelinde geliştirelim.

Sizleri, halkla birleşip Maoist Komünist Partisiyle bütünleşerek Halk Savaşına hizmet etmek için kanımızla, canımızla yarattığımız değerlere sahip çıkmaya ve Marksist-Leninist-Maoist güzergahta Türkiye-Kuzey Kürdistan da ulusal ve sınıfsal kurtuluş mücadelesini daha fazla harlandırmaya çağırıyoruz.

Halk Kurtuluş Ordusu ile bütünleşmenin ve Halk Ordusunu desteklemenin yollarından birisi de Halk Kurtuluş Ordusunun siyasi ve askeri olarak savaş kapasitesini arttırma sorumluluğunu, bulunduğumuz her alanda paylaşarak yerine  getirmektir. Halk Kurtuluş Ordusu Teçhizat Kampanyasına bu bilinçle katılalım.

Türkiye-Kuzey Kürdistan halklarını Halk Savaşı şiarıyla birleştirebilen ve halkların kendi iktidarı için halk inisiyatifini doğru ve bilimsel olarak seferber edebilen, kolektif bir önderliğin bayrağı altında politik iktidara adım adım yürüyerek düşmanı parça parça yenen kadın-erkek bütün emekçilerin kenetlenerek sürdürdüğü bir Halk Savaşıdır uğraşımız. Parti II. Kongremizi bu irade ve perspektifle başarıyla gerçekleştirmiş ve mütevazi bir adım atarak Halk Savaşını bütünlüklü ve bilimsel olarak yerine getirme kararlılığını göstermiş bulunuyoruz. Şimdi görevlerimize sıkı sıkıya sarılıp küçük ya da büyük, az ya da çok demeden somut pratik faaliyetlere her alanda koyularak halkımızın kendi meşru  mücadelesine katılması ve geniş bir destekleme kampanyasıyla, başta halkımız olmak üzere bütün yurtsever, devrimci ve komünistlerin en büyük hayallerinden biri olan halkın kendi kurtuluş ordusunu nitel ve nicel olarak geliştirmesi, ertelenemez bir görevdir.

Anlaşılmalıdır ki halkın katılıp desteklemediği bir savaş, ne kadar halk adına da yürütülse kazanamaz. Çünkü devrim, gerçek kahramanı olan halk kitlelerinin eseridir.

Bu bilinçle Halk Savaşıyla politik iktidar mücadelesinde siz emekçilerin ve yoldaşlarımızın kızıl kanlarıyla yaşayan canlı bir organizmaya dönüşen Halk Kurtuluş Ordusuna katılıp, destekleme kampanyasına katılalım.

 Halkla Birleş, Partiyle Bütünleş, Halk Savaşına Hizmet Et!

 Halk Kurtuluş Ordusuna Katılalım, Onu Destekleyelim!

 Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

 Yaşasın Kızıl Siyasi İktidarlar İçin Köylü Gerilla Savaşımız!

 Yaşasın Halk Savaşı!

 Maoist Komünist Partisi

Merkez Komitesi-Siyasi Bürosu

                                                                                                            Haziran 2008     

Önceki İçerikŞAN OLSUN 6 MAYIS DİRENCİNE!
Sonraki İçerik15-16 HAZİRAN 1971 İŞÇİ DİRENİŞİ, DEVRİMCİ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!