HALK SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR!

Basin Bildirisi
No:3
28 .06.2003

Partimiz Maoist Komünist Partisi önderliğinde savaşan Halk Kurtuluş Ordusu Savaşçılarından Murat POYRAZ ve Dursun ÖNDER adlı yoldaşlarımız faşist ordu güçleriyle girdikleri çatışmada şehit düştü.

Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı bir gerilla birliğimizle faşist ordu güçleri arasında 26 Haziran 2003 tarihinde Tokat’ta çıkan çatışmada Murat POYRAZ ve Dursun ÖNDER yoldaşlar şehit düşerken Halk Kurtuluş Ordusu savaşçı’sı bir yoldaşımız da yaralı olarak düşman güçlerinin eline geçti.

Faşist diktatörlük bir yandan “eve dönüş yasası”, “topluma kazandırma yasası” vb. yasalarla ideolojik-siyasi saldırılarını yoğunlaştırırken diğer yandan ise yoğun askeri saldırılarıyla gerilla güçlerini tasfiye etmeyi baş gündemi haline getirmiş durumdadır.

Marksizm-Leninizm-Maoizm rehberliğinde her türden düzeniçiliğe, reformizme ve tasfiyeciliğe meydan okuyan Halk Kurtuluş Ordusu savaşçıları Halk Demokrasi, Bağımsızlık, Sosyalizm ve Yüce Komünizm bayrağını taşımanın onuruyla faşist diktatörlüğe karşı yürüttüğü savaşımını sürdürüyor ve sürdürecektir de.

Murat POYRAZ

Sivaslı yoksul bir Kürt aliseninin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açan Murat POYRAZ yoldaşın, yaşamı; faşist diktatörlüğün baskı ve zulmü altında geçti. Genç yaşta Partimizle tanışıp cüretkarca öne atılan Murat yoldaş, bir süre kaldığı Avrupa’da da aktif faaliyetten bir an dahi olsa kopmadı.

1995 yılında devrimin en ileri mevzileri olan gerilla alanlarında bir savaşçı olarak devlete karşı savaşımını sürdüren Murat yoldaş, tasfiyeciliğin ve yılgınlığın kol gezdiği ve devrimciliğin yeniden sınandığı yıllarda Marksizm-Leninizm-Moizmin yol göstericiliğinde 8 yıl boyunca Dersim Ve Karadeniz bölgelerinde bir Halk Savaşçısı olarak mücüdalesini yılmadan  sürdürdü.

Partimiz Maoist Komünist Partisi’nin 1.Kongresine katılma onurunu taşıyan Murat POYRAZ yoldaş, 1. Kongremizin    ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri çizgisiyle donanmanın ve uzun yıllar Karadeniz bölgesinde faaliyet yürütmenin avantajıyla bölgede Parti inşasını derinleştirilmesi faaliyetinde önemli   sorumluluklar üstlendi. Kongremizin, “Maoizmle Yüklen Halk Savaşıyla İlerle!” şiarının şaşmaz takipçisi olan Murat yoldaş, her türden ideolojik zaafların parti saflarında yarattığı tahribatların da amansız düşmanıydı.

O, sınıf mücadelesinin yaşamın her alanında sürdüğü bilinciyle Yüce Komünizm bayrağını göndere çekerek şehit düştü. Kavgası kavgamız, Andı andımızdır!

Dursun ÖNDER

Türk Ulusuna mensup olan Dursun ÖNDER yoldaş, Komünist önder Baba ERDOĞAN ve Kazım EKİCİ gibi Kömünist Önderlerin Karadeniz’de tutuşturdukları Halk Savaşı kıvılcımının sıcaklığıyla büyüdü. Genç yaşta Partimiz önderliğindeki gerilla birimlerine katıldı. 1994 yılında yaşanan örgütsel ayrılık saflaşmasında Partimizin diğer kanadının saflarında yer aldı. 1996 yılının başlarında ise özeleştiri vererek partimizle örgütsel ilişki kurmaya çalıştı. Ancak örgütsel ilişki kuramadan tutsak düştü.

Bulunduğu her alanda yalnız kalsa da devrimin görev ve sorumluluğuyla hareket eden Dursun ÖNDER yoldaş tutsak düştükten sonra  hapishanelerde bir çok fiili direniş, açlık grevi ve ölüm oruçlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

Ekim 2000 Ölüm Orucunun 1. Ekibinde yer almak için kendisini ısrarla öneren Dursun yoldaş, Partisi tarafından ölüm orucunun 2. ekibinde   görevlendirildi. 19 Aralık 2000 katliamında başından kurşun yarası almasına karşın hiç bir tedaviyi kabul etmeyerek, direnişini 250’li günlere taşıdı. Devletin hapishanelerde inisiyatifi ele geçirmesinden sonra ölümün eşiğinde belli bir kırılma yaşamasına karşın Partisinden ve yoldaşlarından bir anlık dahi örgütsel kopuşa düşmeden F tipi hapishanelerde dayatılan teslimiyete karşı fiili olarak direnişini sürdürmeye devam etti.

Faşist devletin tahliye rüşvetini elinin tersiyle iterek mücadelesini sürdüren Dursun ÖNDER Yoldaş, iradesi dışında serbest bırakıldıktan sonra bir yandan tedavisini sürdürüken bir yandan da partimiz tarafından görevlendirildiği Demokartik alan faaliyetinde olanca gücüyle faaliyetlerni büyük bir feda ruhuyla  sürdürdü.

Partimizin 1. Kongresinden sonra “gerilla güçlerinin nitelik ve nicelik olarak seviyesinin yükseltilmesi” perspektifine uygun olarak Ekim 2002 tarihinde gerilla bölgesinde konuşlandırıldı. Tereddütsüzce yeni görevine dört elle sarılan Dursun ÖNDER yoldaş, Karedeniz Bölge Komitemize bağlı Halk Kurtuluş Ordusu savaşçısı olarak şehit düştü.

İktidar Namlunun Ucundadır!

Devrim ve Komünizm mücdalesini ideolojik, siyasi ve fiziki olarak baş hedefi haline getiren faşist diktatörlük her alanda partimize ve silahlı devrimci örgütlere karşı haçlı seferleri başlatmış durumdadır. Faşist diktatörlüğün Partimize  ve silahlı devrimci örgütlere yönelik Haçlı seferleri başlatması boşuna değildir. Çünkü faşist diktatörlük, kölelik ve zulüm düzenini tarihin çöp tenekesine atacak biricik gücün Maoizm   rehberliğindeki Halk Savaşı olduğunun bilincindedir.

Partimiz Maoist Komünist  Partisi, ideolojisinden ve tarhinden aldığı güçle Ortadoğu’da emperyalizmin bekçiliğini yapan faşist diktatörlüğü Halk Savaşıyla alaşağı etmeye muktedirdir. 30 yılı aşkın tarihinden çıkardığı derslerle donanan partimiz Maoist Komünist Partisi “Maoizmle Yüklen Halk Savaşıyla İlerle” şiarıyla egemen sınıfların korkulu rüyasını gerçekleştirecek güçtedir. Hiç bir güç, hiç bir katliam Partimizi yüce Komünizm hedefinden saptıramayacaktır.

Örgütlü ZOR ancak alternatif örgütlü ZOR’la alaşağı edilebilir. Partimiz önderliğindeki Halk Kurtuluş Ordusu, bu görevi icra etmek için vardır. Kürt ulusal Kurutluş güçlerinin içine girdiği yönelim ve tasfiyeci sürecin Komünist ve devrimci saflarda yarattığı tahribatın avantajlarıyla saldırganlığını en uç boyuta vardıran egemen sınıflar, Halk Savaşınını kudretli gücü karşısında “Kağıttan Bir Kaplan” olduklarını mutlaka göreceklerdir.

* Murat POYRAZ Ve Dursun ÖNDER Yoldaşlar Ölümsüzdür!

* Komünizm Ve Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

* Faşizmi Döktüğü Kanda Boğacağız!

* Yaşasın Halk Savaşı!

* Yaşasın Maoist Komünist Partisi!

* Yaşasın Halk Kurtuluş Ordusu Ve Maoist Gençlik Birliği!

Önceki İçerikMURAT POYRAZ
Sonraki İçerikZEYNEL ASLAN