EMPERYALİZME, FEODALİZME, FAŞİZME VE HER TÜRDEN GERİCİLİĞE KARŞI,HALK KURTULUŞ ORDUSUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN, TEÇHİZAT KAMPANYASINA KATILALIM!

95 Nolu Açıklama

İşçiler, Köylüler, Gençler, Kadınlar, Tüm Emekçiler;                                                                                                                               Çeşitli Millet ve Milliyetlerden Yoksul Emekçi Halkımız!

Emperyalist devletler ve dünya sistemi, sınıfların özel mülkiyet çıkarlarından bu güne kadar ki bütün kötülükleri de arkasına alarak, dünya halkları, ezilen ulusları ve değişik inanç sistemlerine mensup sömürülenlere yönelik bütünlüklü ve çok boyutlu bir saldırı halindedir.

Yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya bugünkü bütün toplumları kendi teorik pratik politikalarına uygun hale getirmek, uymayanları ise zorla uydurmak ya da yok etmek için daha fazla baskı ve sömürü politikalarına yoğunlaşmış durumdadırlar.

Emperyalist tekelci devletler, feodalizmi, faşizmi ve her türlü gericiliği kullanarak ya da kendine yedekleyerek, özel mülkiyet ve sömürü alanlarını sürekli geliştirmek ve kalıcılaştırmak istemektedirler. Diğer bütün alanlarda olduğu gibi içine girdikleri ekonomik ve siyasi krizlerinin faturasını da halklara, ezilen uluslara ve değişik inanç sistemlerine mensup emekçi kesimlere ödettirmektedirler.

Devasa orduları ve savaş makineleri ile halklara ve ezilen uluslara pervasızca saldırmakta, işgaller, katliamlar, işkenceler, hak gaspları, vahşi sömürü ve zulüm politikalarından bir adım dahi geri atmamaktadırlar. Bu arada ezilen ve sömürülenlere yönelik örgütsüz ve dağınıklığı dayatarak ve sağlayarak, kendilerine karşı çok yönlü, bütünlüklü ve örgütlü bir gücü de istememektedirler. Bunun bir parçası olarak dünyanın neresinde ilerici, yurtsever, radikal devrimci ve komünist bir girişim, mücadele veya hareket varsa, onlara karşı vahşice saldırmakta, tasfiye ve imha etmek için yalan ve demagojiler de olmak üzere her türlü kirli politikaları kullanarak elinden geleni yapmaktadırlar.

Bu açıdan dünya halklarının ve ezilen ulusların örgütlü ve güçlü bir kurtuluş ordusu gerekli ve zorunludur. Tarih boyunca sınıfsal ve ulusal kurtuluş, bağımsızlık ve özgürlük mücadeleleri pratiği bizlere bunu öğretmiştir. Bunun için bir kere daha yinelemek isteriz ki, bir halkın ordusu yoksa hiçbir şeyi yok demektir.

Halk Kurtuluş Ordusu, her şeyden önce halkların, ezilen ulus ve farklı inanç sistemlerine mensup ezilen ve sömürülenlerin bağrından çıkarak onlara hizmet etmesi, ezen ve sömüren devletlere ve sistemlerine karşı başta askeri ve silahlı olmak üzere siyasal ve çeşitli düzeylerde mücadele yürütmesi ile sömürücü devletler ve onların katil ordularından temelden ayrışır ve ayrı bir niteliğe sahiptir. Partimiz Maoist Komünist Partisi önderliğindeki Halk Kurtuluş Ordusu da Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki Kürt-Türk ulusu ve azınlık milliyetlerden halklarımızın içerisinden çıkarak daha iyi ve sınıfsız- sömürüsüz özgür bir yaşam için mücadele yürütmektedir. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da feodal faşist Kemalist Türk devleti ve  onun en önemli temel dayanaklarından biri olan faşist Kemalist Türk ordusu tarafından, halklarımız başta olmak üzere devrimci Kürt ulusal kurtuluş hareketi ve radikal tüm devrimci ve komünistlere yönelik bütünlüklü bir tasfiye ve imha politikası yürütülmektedir. Dolayısıyla reformist ve her türlü düzen içi tasfiye politikalarına karşı, silahlı devrimci kurtuluş mücadelesinde ısrar edilmelidir. Bu kavrayışla partimiz gerillanın nitel ve nicel olarak seviyesinin yükseltilmesini temel görevleri olarak ele almaktadır.

Unutulmamalıdır ki, ezilen ve sömürülenlerin özgüveni ve özgücüne dayanarak doğru ve bilimsel bir temelde mücadele yürüten hiçbir güç yenilmez ve kalıcı başarılar elde eder. Partimiz Maoist Komünist Partisi önderliğindeki Halk Kurtuluş Ordusu da bu perspektifle Halk Savaşı temelinde devrimci savaş sürdürmektedir.

Türkiye- Kuzey Kürdistan’daki halkların, ezilen ulus ve çeşitli inanç sistemlerine mensup emekçi kesimlerin yiğit kızları ve oğullarından oluşan Halk Kurtuluş Ordusunun sınıfsız ve sömürüsüz bir toplum ve dünya için yürüttükleri bağımsızlık, yeni demokrasi ve sosyalizm mücadelesine Kürt-Türk ulusları ve azınlık milliyetler ve ezilen inanç sistemlerinden halklarımızı emeğiyle, kanıyla ve canıyla seferber olmaya çağırıyoruz. Sizlerin eseri olan partimiz Maoist Komünist Partisi önderliğindeki Halk Kurtuluş Ordusuna katılalım, onu her noktada destekleyerek haklı ve meşru mücadeleyi ve savaşı geliştirelim.   

Emperyalizmin stratejik uşağı ve kuklası feodal faşist Türk devleti ve onların katil  faşist Kemalist Türk ordusuna karşı halkların başta olmak üzere katliamların ve her bir şehidimizin intikamını almak için Halk Savaşını bütünlüklü askerileşmiş politik bir mücadele perspektifiyle Halk Kurtuluş Ordusunu güçlendirmek amacıyla Teçhizat Kampanyasına seferber olalım, katılalım.

Yaşasın Maoist Komünist Partisi Öndeliğindeki Halk Kurtuluş Ordusu!

Halk Savaşı Sürüyor, Maoist Komünist Partisi Savaşıyor!

Emperyalizme, Feodalizme, Faşizme ve Her Türlü Gericiliğe Karşı

Halk Kurtuluş Ordusunu Güçlendirelim! Halk Savaşını Geliştirelim!

Yaşasın Halkların Haklı ve Meşru Mücadelesi!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Marksizm- Leninizm- Maoizm!

Maoist Komünist Partisi

Merkez Komitesi- Siyasi Bürosu  

                                  Haziran 2009

Önceki İçerik17’LER; KAVGAMIZIN TÜM SİPERLERİNDE YOLUMUZU AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR!
Sonraki İçerikDevrimci-Demokrat Tüm İlerici Kamuoyuna; Çeşitli Millet ve Milliyetlerden Devrimci Halklarımıza; Faşist Saldırılar Tırmanmaktadır, Sessiz Kalmayalım Dur Diyelim!