51. Kuruluş Yıl Dönümünde Bir Kez Daha, Şan ve  Şeref Olsun Komünist Öncünün  Devrim Yürüyüşüne, “İflah” Olmaz İnadına!

İşçiler, köylüler, çeşitli milliyetlerden ezilen halklarımız!

24 Nisan 1972’de, sınıf mücadelesinin fırtınalı yıllarında, kuruluşundan bugüne uzanan yürüyüşünde, başta partimiz MKP ve onun önceli olan TKP(ML)’yi kurarak önderlik yapan yoldaş İbrahim Kaypakkaya’ya, zafere güdümlü komünizm rotasında tarihimizi kanlarıyla yazan ÖLÜMSÜZLERİMİZ’e, devrim, sosyalizm ve komünizmin zaferi için, bu görkemli cüreti ve feda ruhunu kuşanma gücünü bizlere veren, varlığımızı armağan ettiğimız Türkıye Kuzey Kürdistan halklarımıza selam olsun!

Bilindiği gibi, Partimiz MKP’nin önceli olan TKP(ML) çok özgün bir süreçte, 50 yıllık revizyonist ihanete dayalı suskunluğun hüküm sürdüğü bu dönemi kapatıp, doğrudan faşist diktatörlüğe karşı  silahlı devrim cephesinin açıldığı koşullarda, 24 Nisan 1972 yılında İbrahim Kaypakkaya yoldaşın önderliği altında kuruldu.

Partimiz, THKO, THKP-C’nin yanında, aynı süreçte, onların örgütsel yenilgi aldığı, 12 Mart 1971 darbesinin devrimci çıkışı görece bastırdığı özgün bir süreçte, ideolojik, politik ve örgütsel güçlü heybetli bir silkinişle,  sınıf mücadelesi içindeki Komünist Öncü olarak yerini aldı.

Silahlı Devrim hedefi ve faşist diktatörlüğe karşı cüretli çıkışlarıyla THKO, THKP-C ile aynı cephede tarih sahnesine çıkan partimiz, 51 yıllık devrim ve komünizm hedefinden şaşmayan yürüyüşüne kaynaklık eden, özgün ve güçlü yanlarıyla iki diğer devrimci yapıdan ayrı bir yerde duruyordu. 

Elbette, THKO ve THKP-C’nin 50 yıllık  reformist tasfıyeci teslimiyete karşı gerçekleştirdiği silahlı devrim çıkışını asla anlamsızlaştırmadan, dahası hakkını teslim ederek, partimizin kuruluş ilanının bunun ötesinde taşıdığı MLM özlü anlamının altını çiziyoruz.

Bu tarihsel anlam, devrimci hareketin son 50 yıllık süreçte eriyerek çözülmesi ve bir çoğununun düzen içine rücu ederek yeni bir tasfiyeci tarihin tövbekar teslimiyet  adımlarını atmalarına rağmen, partimizin tüm eksiklik, yetmezlik ve yetersizliğine rağmen İktidarı fethetme rotasından çıkmadan, bugün de inatla ve ısrarla mücadele görevlerinin başında olduğunun sırrını açıklamaktadır.

Tam da bu noktada önder yoldaşın vasiyeti, tarihi hafızamızın günde yolumuza ışık tutan belirlemesi olmaya devam etmekte, umudun ve direncin altın öğüt sözü olarak parıldamaktadır: BU ÇELİK ALDIĞI SUYU UNUTMAMIŞTIR!

Partimizin kuruluş mayası,15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi ve BPKD’nin derslerinin Kaypakkayacı  yaratıcı senteziyle tutturulmuştur. Büyük İşçi direnişi Türkiye ve Kuzey Kürdistan derslerini, BPKD Uluslararası Komünist Hareket derslerini Kaypakkayacı öğretiyle Partimizin MLM aklının bilinç temeli haline getirmiştir.

Bu demektir ki, kendiliğindenci kitle hareketlerinin önünde diz çöken menşevik bir beklenticiliğe de, kitle ve halktan kopuk fokocu “silahlı” eylemci iradeciliğe de meydan okunmuştur. Bu temelde sağ ve “sol” hatalara düşmeden, BPKD’nin her türden revizyonizme karşı kitlelerin cüretini komünist bilinçle buluşturan zirvesinden doğan bir NİSAN GÜNEŞİ, devrim bilimi ışığıyla düşmanın karanlığını parçalamıştır.

Politik İslamcılıkla, Kemalist ulusalcılığın geriliminde “Mustafa Kemalin Askerleriyiz” diye tempo tutan, küçük-burjuva reformist akımın tamamının dolaylı yedeklendiği Millet İttifakı eliyle yeniden hortlatılan Kemalizm’in tarihsel olarak mahkumiyetini sağlayan parti bilincimizin beslendiği kaynak burasıdır. Dün politik İslamın, bugün çeşitli liberal soytarılardan “ulusal sorunun” çözümünü bekleyen politik şaşılık ve denize düşenin yılana sarılma akıl yitimine karşı, UKKTH temelli, MLM çözüm perspektifini programatik, ilkesel bir tutarlılıkla sunan bilincin sırrı da bununla ilgilidir.

24 Nisan’da Türkiye ve Kuzey Kürdistan halklarının üzerine doğan güneş, partimizin programatik görüşlerinin ışığıyla, her türden oportünist ve revizyonist küflenmiş/ köhnemiş görüşlerin parçalanıp, irade ve eylem hattında buzun kırılıp yolun açılması misyonunun yüklenilmesidir. Bu tarihsel gerçekler içi boş bir böbürlenme değil, tarih biliminin hakkını teslim ettiği mutevazi  gerçekliğin ta kendisidir.

Partimizin 51. kuruluş yıldönümünde tarihimizden devraldıgımız bilinç ve öğretinin dersleriyle günün görevlerine karşı kendimizi yeniden inşa ederken, olmamız gereken yerin gerisinde olduğumuzu da biliyor, eleştiri, öz eleştiri silahıyla geri, yetersiz, yetmez, toplamda mücadeleye ayak bağı olan yanlarımıza karşı ideolojik mücadele görevimizin gereklerini yerine getiriyoruz. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

Marksist, Leninist, Maoist parti aklı ve ögretimizle emperyalizm üzerinden yeni bir dünya okuması, bunun ülke gerçekligiyle ilişki ve çelişkilerini doğru çözümleyip, günümüzde en tutarlı anti-emperyalist tutumun yarı-somürge kapitalist ülke gerçekliginde sosyalist devrim bayrağını yükseltmekten geçtiği gerçekliğine de sımsıkı sarılıyoruz.

TKP(ML)’den MKP’ye uzanan partili mücadele tarihimizin görkemli dienişlerini yaratan, kanla yazılan tarihimize feda olmuş, başta kurucu önderimiz İbrahim yoldaş olmak üzere, genel sekreterlerimizi, parti üye, savaşçı ve sempatizanlarımızın yüce anıları önünde saygıyla eğiliyor, onlara devrim sözümüz olduğunu unutmadan mücadelemize davam ediyoruz.

Her türden tasfiyeci kuşatmanın, parlementer ahmaklığın, utangaç tövbekarlığın, post modern tarih sökücülüğünün pervasız ideolojik saldırılarının ve düşmanın her türden imha, çökertme ve teslim alma konseptinin devrim yürüyüşümüzün önünde engel olarak çıktığı bu süreçte, 24 Nisan partili irade ve eylem gücüyle komünizm rotasından asla ödün vermeden, MLM hatta savaşı büyütmeye devam edeceğiz.

Silahların yerini oy’un alıp, dünki “keskinler”in seçimleri “boykot” u “politikasızlık” diye damgaladığı, devrim fikri yerine “radikal demokrasi” nin ikame edildiği, tarihsel ideolojik aklın yerine, reel politik pragmatizmin konduğu, at iziyle it izinin karıştığı ve karıştırıldığı bu tasfiyeci günlerin panzehiri olarak gördüğümüz Nisan Güneşi’nin  MLM bilinci ve eyleminde ısrar ve inat etmeye devam edeceğiz. Ne mutlu bize!

İşçiler, Emekçiler, Çeşitli Milliyetlerden Türkiye ve Kuzey Kürdistan Halklarımız!

Partimizin 51. kuruluş yıldönümünün komünist coşkusuyla, devrime olan kesin inancımızla sizleri saflarımızda birleşmeye, mücadele için öne çıkmaya, örgütlenmeye ve sınıfsal kurtuluş  savaşını büyütmeye davet ediyoruz.

-ŞAN OLSUN 51. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE PARTİMİZ MKP’YE!

-TKP(ML)’DEN MKP’YE BU TARİH BİZİM!

-KAHROLSUN HER TÜRDEN TASFİYECİ REVİZYONİST İHANET!

-YAŞASIN MARKSİZM, LENİNİZM, MAOİZM!

-KAHROLSUN FAŞİZM, KAPİTALİZM, EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN DÜNYA GERİCİLİĞİ!

-YAŞASIN DEVRİM, SOSYALİZM VE YÜCE KOMÜNİZM!

-YAŞASIN ENTERNASYONALİZM!

MKP/MK-SB

(Maoist Komünist Partisi-Merkez Komite-Siyasi Büro)

24.04.2023

Önceki İçerikABİDİN DEMİR
Sonraki İçerikKOMÜNİST ÖNDER İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞ ÖLÜMSÜZLÜĞÜNÜN 50.YILINDA YAŞIYOR SAVAŞIYOR!